Hickkörning

Har du fått hyperneuroakustiska diafragmakontravibrationsanfall i samband med bilkörning av bensin eller etanol eller diesel eller eldrivet fordon? Vi pratar alltså om hicka om vi nu skall använda den vanliga termen för hyperneuroakustiska diafragmakontravibrationsanfall vilket är det mer kända sättet att uttrycka detta fysiologiska fenomen som uppstår hos människan titt som tätt! De hyperneuroakustiska diafragmakontravibrationsanfallen är dock inte skadliga på något vis om jag är rätt informerad utan kan med lite avslappning kanske avhjälpas! Försök bara att andas lugnt och fint!